Ture

Vi er som udgangspunkt på studietur en gang om året.

2013 : Studieturen gik til Aarhus,

2014 : Studieturen gik til Odense

2015 : Studieturen på Bornholm

2016 : Studieturen på Bornholm

2017 : Studieturen blev 4 dage i København hvor vi fik set en masse spændende og kulturelle ting.

2018 : Studieturen går til Bornholm.

2019: Studieturen grå til Bornholm.

2022: Studieturen går til hhv. Harzen og Bornholm.

Derudover har vi forskellige ture, det kan være foredrag, virksomheds besøg,  aften arrangement, Sommerfest, årlig julefrokost  eller bare en tur ud i det blå. Mulighederne er mange, og vi inddrager gerne eleverne og hører deres ønsker. Vi har også en fælles juletur hvert år der går til Flensborg.

Derudover tilbyder vi også vores elever Klub 54  hver anden fredag om aftenen hvor  der deltager personale fra skolen.