3-årig uddannelse

Loven siger, at formålet med STU-uddannelsen er at give det unge menneske, der er omfattet af loven, personlige, sociale og faglige færdigheder, således at den unge kan leve et liv, der er så selvstændigt som muligt.

Igennem hele uddannelsesforløbet bliver der lagt vægt på den unges individuelle behov, og de aftaler/mål der er udarbejdet sammen med eleven i afklaringsforløbet  uddannelses planen bliver løbende evalueret og udbygget igennem hele uddannelsen for at skolen løbende kan bedømme den videre udvikling.

Fokusområder
Strukturen i en hel 3-årig uddannelse er bygget op omkring følgende tre fokusområder, hvor der tages individuelt hensyn til det enkelte unge menneske, og man kan sagtens aftale et forløb, der er kortere end de 3 år.

Etablering af et socialt netværk
I løbet af det første år finder vi ud af, hvilke kompetencer du har, hvad du har lyst til og hvilke muligheder du har:

  • Hvem er jeg
  • Hvad kan jeg
  • Hvor er min plads i verden?

Fordybelse og udfordring
På andet år kan du for alvor fordybe dig i de områder, du godt kan lide og i de områder, der nødvendigt at kunne, og som du derfor har brug for at træne.

Opsamling og udslusning
Inden andet år slutter, planlægger vi sammen dit tredje skoleår. Nogle af dine fag forbliver i skemaet samtidig med, at vi langsomt planlægger din tilværelse efter skolen. Det er vores mål, at alle vores elever ved, hvad de skal fortsætte med, når uddannelsesforløbet slutter på STU Ulkebøldam.