Uddannelseplan

Den individuelle uddannelsesplan

Når du er optaget som elev på STU-Ulkebøldam følger du din egen, skræddersyede uddannelsesplan, som vi sammen med dig udarbejder, således at den passer kun til dig inden for hvert emneområde. Sammen med dig, formulerer vi dine overordnede mål og vi definerer, hvordan vi når målene, det vil sige, vi formulerer også ud fra dine forudsætninger og dine ønsker og behov.

Når du er elev på STU-Ulkebøldam, vil du blive tilbudt individuel undervisning/træning indenfor følgende emneområder:

 • Økonomi
 • Husholdning
 • Kommunikation
 • Selvstændig livsførelse
 • Botræning
 • Samfundsfag
 • Dansk/Matematik
 • IT
 • Faglig udvikling

Uddannelsesforløbets opstart vil især være bygget op omkring skolens egne værksteder og selve boligen, som tilsammen kan kaldes uddannelseslinjer. I øjeblikket tilbyder STU-Ulkebøldam følgende værksteder:

 • Hus og Have
 • Glas/handel
 • Kreativ
 • Montage
 • Træ- og Snedkerværksted
 • Motor/cykelværksted
 • Køkken
 • Pedel
 • Praktik
 • Huset
 • Individuelle kurser efter elevens ønsker
 • Teori
 • Ud af Huset

Skolen vil, under hele uddannelsen, fungere som base. Der er under hele uddannelsen mulighed for at få eksterne undervisere ind på skolen, som kan afholde forskellige kurser.