Pedel værksted

En væsentlig del af læringen og arbejdet på pedel linjen på STU- Ulkebøldam er at være med til at sørge for, at skolens bygninger, installationer, lokaler og omkringliggende arealer er i orden.

Arbejdsopgaverne er meget varierede og kan være mange serviceopgaver. Eleven får en viden og en læring omkring mange forskellige områder. På pedellinjen har man ofte mange bolde i luften på samme tid, da man godt kan have mange opgaver sat i gang på samme tid, samtidig med der kommer en ad hoc opgave som skal løses med det samme. Eleven bliver undervist i sikkerhed og håndteringen af forskellige el- værktøver samt maskiner, da man arbejder med mange forskellige værktøjer og maskiner igennem et forløb.

Pedellinjen arbejder også for eksterne kunder hvor eleven for en læring og viden omkring arbejdet for eksterne kunder/firmaer. Arbejdsopgaverne kan være: montageopgaver, belægningsopgaver samt pasning af grønne områder mm. Her får eleven et meget nært virkeligheds billede af det ”rigtige” arbejdsmarked i en anden kontekst end skolen.

Fag eleven kommer igennem på linjen: Værktøjslære, almen sikkerhedslære, pedelarbejde, havearbejde, Malearbejde, reparation af maskiner, Håndtering af maskiner, kørsel af have-/traktor, belægnings arbejde, Murer arbejde, EL – lærer, Arbejdet i det offentlige rum.

Målet med pedel linjen er at få afklaret om eleven efter endt uddannelse kan søge beskæftigelse, som medhjælper inden for mange forskellige områder, f.eks. pedelmedhjælper på skoler, plejehjem, boligforeninger osv.