Trivsel

Hvad betyder trivsel for os:

  • Gensidigt respekt
  • Være positiv indstillet over for de udfordringer dagen bringer
  • Tale pænt til hinanden
  • Godt sammenhold