Eleverne

Målgruppen

Uddannelsesforløbet tilbydes unge mellem 16 – 25 år, der har afsluttet grundskolen og derudover opfylder lovens krav om at være omfattet af et STU-tilbud.

STU-Ulkebøldams tilbud er derfor rettet mod den gruppe af unge, der er karakteriseret ved, ikke på nuværende tidspunkt at være i stand til at tage nogen form for ordinær uddannelse

De udfordringer den enkelte elev oplever kan være af vidt forskellig karkaterer. Nogle skal lære om hygiejne, alm. dagligdags gøremål, økonomi, socialesammenhænge osv.