Uddannelsen

Hvordan bliver man optaget på STU Sønderborg?

For at blive elev på STU Sønderborg, skal man godkendes af et visitationsudvalg, der er sammensat af kommunen.
Ansøgningen til STU udarbejdes i samarbejde med kommunens UU-vejleder.
STU er en uddannelse. Har man behov for et fritidstilbud, botilbud eller andet, skal man henvende sig til kommunen.
Sønderborg Kommunes STU-konsulent er Gitte Kaack mail: gkaa@sonderborg.dk som vil være behjælpelig med spørgsmål omkring optagelsesproceduren.

 

Når du er optaget på STU-Alsgade
Inden skolestart er det muligt at komme i praktik for at se, om du kan lide skolen. Når du er blevet optaget, inviterer vi dig til et individuelt møde, og vi indkalder alle, der er optaget til et fællesmøde.