Vores mål med STU

Gennem dette uddannelsestilbud ønsker vi at være med til at give den unge en oplevelse af at kunne lære, være og bære de krav, der stilles til en borger i det danske samfund. Vi gør det ved at:

  • Fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.
  • Fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv.
  • Udvikle kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.
  • Give arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udvikling af de personlige kompetencer.
  • Give den unge erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendigt for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, og for at deltage aktivt i voksenlivet.
  • Give indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på arbejdspladsen.