Målgruppe

Målgruppen

Uddannelsesforløbet tilbydes unge mellem 16 – 25 år, der har afsluttet grundskolen og derudover opfylder lovens krav om at være omfattet af et STU-tilbud.

STU-Ulkebøldam er derfor rettet mod den gruppe af unge, der er karakteriseret ved ikke på nuværende tidspunkt, at være i stand til at tage nogen form for ordinær uddannelse.

Det er imidlertid svært præcist at definere elevgruppen, idet deres problemstillinger og handlemønstre er meget forskellige.

Generelt har de alle problemer med at klare basale opgaver i hverdagen som f.eks. hygiejne, betaling af regninger samt forståelse af almindelige sammenhænge.