STU i Sønderborg

STU uddannelsesforløbet i Sønderborg er et tilbud, som indgår som en del at et samarbejde mellem STU Gråsten/Rendbjerg, STU SAABU natur og STU Ulkebøldam.

Det 3-årige uddannelsestilbud
STU – særligt Tilrettelagt Uddannelse – er et 3-årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov. Uddannelsesforløbet henvender sig unge mellem 16 – 25 år, der har afsluttet grundskolen og som opfylder lovens krav om at være omfattet af et STU-tilbud.

i Sønderborg er uddannelsen rettet imod den gruppe af unge, der på nuværende tidspunkt og af forskellige årsager ikke er i stand til og tage nogen form for almindelig uddannelse.

12 ugers afklaringsforløb
FGU_ Sønderjyllands STU-tilbud indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger
Inden opstart af forløbet afholdes visitationsmøde med UU, hvor skolen modtager materiale og begrundelse for at eleven er blevet godkent til forløbet
Afklaringsforløbet fungere som forarbejdet til udarbejdelsen af den unges individuelle uddannelsesplan samtidig med,
med,at det som STU’en kan betragtes som en træningsbane for en god hverdag i relation til arbejde, hjem venner
og fritid.
Afklaringsforløbet tager derfor udgangspunkt i en kvartet bestående af:

  • uddannelsesplan
  • Afprøvning
  • Iagttagelser

Den unges lyst, evne og interesser
Under hele uddannelsen lægges vægt på den unges individuelle behov.

Uddannelses planen benyttes gennem hele uddannelsen for løbende at kunne evaluere den videre udvikling.

Strukturen i en hel 3 årig uddannelse er bygget op omkring følgende fokusområder under hensyntagen til den enkelte, men der kan lige så vel aftales forløb af kortere varighed :

Etablering af et socialt netværk

Yderligere afklaring af kompetencer, lyst og muligheder.

Tydeliggørelse af: hvem er jeg, hvad kan jeg, og hvor er min plads i verden

Fordybelse og udfordring.

På 2. året kender eleven huset, medarbejderne og mulighederne og kan for alvor fordybe sig i de områder, han/hun kan godt kan lide og de områder, der er nødvendige at kunne, og som den unge derfor har brug for at træne.

Opsamling og udslusning.

Ved 2. års afslutning planlægges 3. året. Nogle indsatsområder forbliver i skemaet samtidig med, at der langsomt tages tilløb til udslusning via praktikker, undervisning på andre institutioner o.lign.

Målet er, at samtlige elever ved, hvor de skal fortsætte deres virke efter uddannelsen på.